Alla snackar hållbarhet, men vad betyder det?


Vi lever i en stor värld på en liten planet, som Johan Rockström så talande uttryckt det. Det betyder att vi behöver tänka nytt. Vi behöver skapa hållbara affärsmodeller och innovativa lösningar, vi behöver arbeta med ekonomi på ett mer cirkulärt och långsiktigt sätt och vi behöver utveckla nya arbetsmetoder som får samhällen och företag att blomstra inom ramen för planetens sociala och ekologiska gränser. Därför arbetar vi på MiljöMatematik med helhetssyn på hållbarhet. Med tvärvetenskaplig kompetens och innovativa metoder genomför vi uppdrag och projekt inom miljö, klimat och strategiskt hållbarhetsarbete. Det kallat vi planetsmart!

 

Att jobba hållbart är smartare, roligare och mer lönsamt.
Inte bara är det spännande och roligt att arbeta med hållbara modeller och metoder, det har också visat sig att de som går före och visar vägen också tjänar på det rent ekonomiskt. Det är alltså bättre för företagen, bättre för samhället och bättre för planeten!

MiljöMatematik är en idéburen verksamhet. Vår främsta drivkraft är att utifrån en helhetssyn på hållbarhet verka för en positiv samhällsutveckling — det är så vi skapar innovativa lösningar och hållbara affärsmodeller!

Tveka inte att fråga oss vad vi kan göra för dig!

Läs mer om MiljöMatematik