Hem

MiljöMatematik Malmö AB

Vårt mission: Transformera matsystemet och bidra till maten som lösning för blomstrande samhällen inom planetens gränser


MiljöMatematik Malmö AB åtar sig att minska sina absoluta
växthusgasutsläpp i scope 1, 2 och 3 med 50% till 2025 utifrån basåret 2019.

MiljöMatematik Malmö AB åtar sig också att 50% av våra leverantörer sett
till utsläpp inom inköpta varor och tjänster samt bränsle- och energirelaterade
aktiviteter skall ha science-based targets till 2025 utifrån basåret 2019.

Vi visar vårt engagemang för blomstrande samhällen inom planetens gränser
genom att låta vetenskapen diktera våra handlingar med
#ScienceBasedTargets #MAKEITHAPPEN2020

Om oss

Vårt mission: Transformera matsystemet och bidra till maten som lösning för blomstrande samhällen inom planetens gränser.

Mer om oss

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig!
Lova Brodin, VD