Hem

Svensk Kolinlagring är nominerade till Nordiska Rådets Miljöpris 2021 eftersom vi jobbar för att “ställa om lantbruket till en mer miljö- och klimatvänlig praxis, och därmed skapa ett mer hållbart livsmedelssystem”.

NOrdiska Rådets MiljöPris 2021

03.09.2021

Vi är stolta och glada att ha blivit nominerade, att vår stora samverkan lyfts fram. Transformationen blir både snabbare och roligare när alla aktörer är med. Mellan skörd, jordprover och andra aktiviteter firar idag våra 40 pilotgårdar, 11 utvecklingspartners, fyra universitet och övriga aktörer! 

Att ställa om livsmedelsystemet handlar om många saker: att minska utsläppen, att binda kol, att producera livsmedel och att bygga resiliens mot förändringarna som sker och kommer att ske oavsett. Vår samverkan jobbar med alla dessa frågor. 


MiljöMatematik Malmö AB åtar sig att minska sina absoluta växthusgasutsläpp i scope 1, 2 och 3 med 50% till 2025 utifrån basåret 2019.

MiljöMatematik Malmö AB åtar sig också att 50% av våra leverantörer sett till utsläpp inom inköpta varor och tjänster samt bränsle- och energirelaterade aktiviteter skall ha science-based targets till 2025 utifrån basåret 2019.

Vi visar vårt engagemang för blomstrande samhällen inom planetens gränser genom att låta vetenskapen diktera våra handlingar med #ScienceBasedTargets #MAKEITHAPPEN2020

Om oss

Vårt mission: Transformera matsystemet och bidra till maten som lösning för blomstrande samhällen inom planetens gränser.

Mer om oss

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig!
Lova Brodin, VD