MiljöMatematiks klimatmål och Science Based Targets

Science Based Targets

Läs mer och anslut till initiativet på sciencebasedtargets.org

MiljöMatematik Malmö AB åtar sig att minska sina absoluta växthusgasutsläpp i scope 1, 2 och 3 med 50% till 2025 utifrån basåret 2019.

MiljöMatematik Malmö AB åtar sig också att 50% av våra leverantörer sett till utsläpp inom inköpta varor och tjänster samt bränsle- och energirelaterade aktiviteter skall ha science-based targets till 2025 utifrån basåret 2019.

Vi visar vårt engagemang för blomstrande samhällen inom planetens gränser genom att låta vetenskapen diktera våra handlingar med

Klimatbokslut 2021

Här finns vårt klimatbokslut för 2021

Klimatbokslut 2020

Här finns vårt klimatbokslut för 2020

Klimatbokslut 2019

Här finns vårt klimatbokslut för 2019

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller komma igång med klimatarbete!

gino.carciola@miljomatematik.se