Om oss

MiljöMatematik är ett idéburet, icke-vinstdrivande företag med fokus på hållbara matsystem. Vår drivkraft är att bidra till kunskapsutveckling för blomstrande företag och samhälle inom planetens gränser. Med tvärvetenskapligt förhållningssätt och innovativa metoder genomför vi uppdrag och projekt inom miljö, klimat och strategiskt hållbarhetsarbete.

Vi är totala foodies, matnördar, och vi tror att matsystemet det perfekta stället att starta på om en vill förstå och lösa världens alla problem, från produktionssystem och matens klimatpåverkan, till social rättvisa och regenerativ omställning. Entreprenörskap, innovation, praktisk erfarenhet från matbranschen går som en grön tråd genom hela verksamheten.

Vårt mission är att transformera matsystemet och bidra till att maten blir en del av lösningen istället för en del av problemet. För att göra det arbetar vi med tre områden:

  1. Innovationsprojekt och samarbeten
    Vi driver egna samarbetsprojekt, där vi tillsammans med forskare, lantbrukare, organisationer och andra experter arbetar med systeminnovation utifrån en samhällsutmaning. Ett exempel är projektet Svensk kolinlagring, jordbruket som kolsänka.
  2. Uppdrag och konsulttjänster
    Vi håller kurser och utbildningar, vi arbetar som konsulter för hållbarhetsdriven affärsutveckling, vi tar fram matematiska modeller och gör klimatberäkningar. Exempel på uppdrag är övergripande hållbarhetsansvar för projektet Hallands Matgille.
  3. Kunskap och återinvestering
    Vi återinvesterar allt ekonomiskt överskott i att utveckla både vår egen verksamheten och andra idéer som vi tror bidrar till en bättre värld. Det är en del av vår affärsidé.