Svensk Kolinlagring

Livsmedelssystemet måste transformeras för att möta alla de utmaningar som mänskligheten står inför. Hur vi producerar vår mat är avgörande för vår framtid på planeten. Svensk Kolinlagring är ett samarbete som kopplar ihop aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska gårdar. Vi vill se mer kol i marken, bättre lönsamhet i jordbruket och en tryggad livsmedelsförsörjning. Välkommen med på resan mot framtidens jordbruk. Tillsammans. Nu.

Läs mer på: https://kolinlagring.se/