Våra arbetsområden

MiljöMatematiks drivkraft är att bidra till en bättre värld där samhället blomstrar och vi håller oss inom planetens gränser. Vi är en idéburen verksamhet, ett socialt företag. Det betyder bland annat att vi är icke-vinstdrivande och att vårat huvudsyfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling.

För att göra det har vi tre huvudsakliga sätt att arbeta på

  1. Innovationsprojekt och samarbeten. Det dyker ständigt upp nya intressanta områden att undersöka och utveckla. Processen börjar oftast med att vi identifierar en samhällsutmaning, ofta kopplad till hållbar mat. Därefter kopplar vi ihop olika ämnesområden, kombinerar forskning med praktisk kunskap och bygger modeller och system som kan lösa utmaningen. Nästa steg i processen är att utforma samarbeten med experter inom de olika områdena, söka externa medel om det behövs och sätta igång med innovationen på riktigt! Det här är ett spännande, utmanande och tidskrävande sätt att arbeta på, men också väldigt givande. Välkommen att höra av dig om du vill diskutera en idé, har tips på en utmaning, eller vill ha hjälp med att komma vidare i processens om just du befinner dig i!
  2. Uppdrag och konsulttjänster. Här kommer de mer klassiska arbetssätten in. vi håller kurser och utbildningar, vi arbetar som konsulter för hållbarhetsdriven affärsutveckling, vi tar fram matematiska modeller och gör klimatberäkningar. Se våra projekt för mer info.
  3. Kunskap och återinvestering. Vi återinvesterar allt överskott i kunskap i olika former. Det viktigt för oss på MiljöMatematik att ständigt fortsätta att utbilda oss själva, gå kurser, nätverka och hitta nya samarbeten. Det är också viktigt att bidra till att andra får möjlighet till utbildning och kunskap. Vi engagerar oss med vår tid,

Vårt huvudfokus är hållbar mat, allt från produktion och matsystem till hela livsmedelskedjan. Så stor del av världens utmaningar kan lösas genom maten! Vi är totala foodies, matnördar, och vi tror att maten det perfekta stället att starta på om en vill lösa världens alla problem, från klimatpåverkan till social rättvisa och grön omställning.

 

Exempel på aktuella innovationsprojekt Svensk Kolinlagring i Miljö&Utveckling

Marknad för svensk kolinlagring kan öppna 2020