MiljöMatematisk tre fokusområden

MiljöMatematiks drivkraft är att bidra till en bättre värld där samhället blomstrar och vi håller oss inom planetens gränser. Vi är en idéburen verksamhet, ett socialt företag. Det betyder bland annat att vi är icke-vinstdrivande och att vårat huvudsyfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling inom planetens gränser.

För att göra det har vi tre huvudsakliga sätt att arbeta på:

  1. Innovationsprojekt och samarbeten.
    Det dyker ständigt upp nya intressanta områden att undersöka och utveckla. Processen börjar oftast med att vi identifierar en samhällsutmaning, ofta kopplad till hållbar mat. Därefter kopplar vi ihop olika ämnesområden, kombinerar forskning med praktisk kunskap och bygger modeller och system som kan lösa utmaningen. Nästa steg i processen är att utforma samarbeten med experter inom de olika områdena, söka externa medel om det behövs och sätta igång med innovationen på riktigt! Det här är ett spännande, utmanande och tidskrävande sätt att arbeta på, men också väldigt givande. Välkommen att höra av dig om du vill diskutera en idé, har tips på en utmaning, eller vill ha hjälp med att komma vidare i processens om just du befinner dig i!
  2. Uppdrag och konsulttjänster.
    Här kommer de mer klassiska arbetssätten in. Vi håller kurser och utbildningar, vi arbetar som konsulter för hållbarhetsdriven affärsutveckling, vi tar fram matematiska modeller och gör klimatberäkningar. Se våra portfolio för mer info om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer klimatsmart, cirkulär och jämlik!
  3. Kunskap och återinvestering.
    Vi återinvesterar allt ekonomiskt överskott i att utveckla både vår egen verksamheten och andra projekt som vi tror bidrar till en bättre värld. Det viktigt för oss på MiljöMatematik att ständigt fortsätta att utbilda oss själva, gå kurser, nätverka och hitta nya samarbeten. Det är en del av vår affärsidé. Det är också viktigt att bidra till att andra får möjlighet till utveckling och kunskap, därför investerar vi också vår tid och vår kompetens i nya spännande idéer som inte nödvändigtvis är ekonomiskt lönsamma. Vi tror nämligen att lönsamhet kan bestå i så mycket mer än pengar.

Maten är nyckeln!
Vårt huvudfokus är hållbar mat, allt från primärproduktion och matsystem till klimatberäkningar på enskilda maträtter. Vi är totala foodies, matnördar, och vi tror att maten det perfekta stället att starta på om en vill lösa världens alla problem, från klimatpåverkan till social rättvisa och grön omställning.