Offentligt finansierade projekt

Jordbruksverket har inom ramen för  Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP, beviljat projektstöd för bildande av innovationsgrupp för projektet: Why nöt? En innovativ prototyp för att öppna den svenska nötbranchen och skapa förutsättningar för kommersiell nötodling i nordiskt klimat.
Projektägare: MiljöMatematik Malmö AB
Projektslut: december 2022

Jordbruksverket har inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP,  beviljats projektmedel för genomförande av innovationsprojektet ”Svensk Klimatkompensation – jordbruket som kolsänka”.
Syfte: Skapa ett verktyg för att göra det möjligt att klimatkompensera genom ökad kollagring i svenskt jordbruksmark.
Mål: Målet på lång sikt är att hejda klimatförändringarna, genom att binda in koldioxid från atmosfären till jordbruksmark, där den gör nytta för jorden, jordbrukaren och svensk matproduktion. Mer praktiskt är målet att erbjuda en klimatkompensationstjänst för privatpersoner och företag som riktar sig direkt till jordbrukare som gör insatser för att lagra in kol i marken.

Projektägare: MiljöMatematik Malmö AB
Projekttid: 2019-2023

Uppdatering: Från och med maj 2021 har Jordbruksverket beviljat utökad budget för det länkade projektet: Svensk Kolinlagring – Lansering, implementering och förvaltning av resultat, med syfte:
Lansera, implementera och förvalta resultatet av EIP-projekt Svensk klimatkompensation – jordbruket som kolsänka vars syfte i sin tur är ett verktyg för att göra det möjligt att klimatkompensera genom ökad kolinlagring i svensk jordbruksmark. Målet med utökningen är att:
Svenskt lantbruk kan ta del i en ny marknad och utveckla en kompletterande inkomst och samtidigt dra nytta av att ökad kolhalt ger en positiv effekt på såväl produktivitet, effektivitet och resiliens på gårdsnivå. Samtidigt kan företag och privatpersoner som vill klimatkompensera få tillgång till en lokal, transparent lösning.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP, har MiljöMatematik blivit beviljat medel för att genomförande av innovationsprojektet ”Odlingssystem för spannmål i permanent vall”. Projektet är pågår mellan 2018 och 2024.
Syfte: Förhindra erosion och förbättra markvården, men med omfattande synergieffekter på jordbrukets behov av insatsmedel, ekonomi och flera av Sveriges miljömål.
Mål: Målsättningen för innovationsprojektet är en i Sverige praktisk användbar metod för att odla spannmål i permanenta vallar, utan jordbearbetning.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Jordbruksverket har inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP,  beviljat projektstöd för bildande av innovationsgrupp ”Svensk Klimatkompensation – jordbruket som kolsänka”.
Slutdatum 2019.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Jordbruksverket har inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP,  beviljat projektstöd för bildande av innovationsgrupp ”Mot framtidens jordbruk – ett webbaserat analysverktyg för hållbarhetsutveckling”.
Projektägare: MiljöMatematik.
Slutdatum 2018.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Inom ramen för Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP, har MiljöMatematik blivit beviljat medel för att bildandet av ”Innovationsgrupp för ekologisk odlingsmetod” och ”Innovationsgrupp för havtornsskördare”. Slutdatum 2017

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg