#MakeItHappen2020

Call to action signerat MiljöMatematiks VD Lova Brodin

#MAKEITHAPPEN2020Ett upprop, en samlingsplats och en plattform för omställning

Mission: Använda samhällseffekterna och tidsfönstret i Corona-krisens spår som språngbräda för att transformera hela vår civilisation till en värld där samhällen och människor blomstrar inom de ekologiska gränserna för vår enda planet. 

Det är en galen tanke, ett mission impossible. Vad betyder ens transformation? Hur skulle det gå till? Hur skulle det organiseras? Vem ska genomföra den?

Det bubblar nu. Jag ser det på Facebook, jag läser det i tidningen, jag hör det på de glesa uteserveringarna. Mitt i karantänen, mitt i rapporteringar om permitteringar, börsras, dödstal och stängda nationer. Mitt i förlamningen bubblar det. Tänk om det är nu? Tänk om vi kan vända detta till något större, tänk om Coronakrisen faktiskt banar väg för den omställning som vi vet att vi behöver, men aldrig lyckats hitta vägen in i? Tänk om det är nu vi har chansen? 2020. Supermiljöåret, sanningens år, året då vi måste platta ut även klimatkurvan.

Tänk om. Vad skulle krävas?

Vårt företag heter MiljöMatematik. Jag har pluggat teknisk matematik, jag har läst kurser med namn som ”System och transformer” och ”Kontinuerliga system”. Jag kan ändå inte påstå att jag helt förstår innebörden av en transformation, men jag förstår att det är den här chansen vi har. En förflyttning från ett stadie till ett annat, från en dimension till en annan. Tiden när vi kunde ta små steg och göra linjära förändringar är förbi. Vi behöver ta det där språnget. Det berömda ”leap of faith”. Och vi behöver vara många som tar det samtidigt. 

Vad är då en transformation? Såhär säger Wikipedia: En transformation är en operation på en funktion eller vektor som ger en annan funktion eller vektor som resultat. En bestämd transformationsregel kallas transformFri tolkning: den första funktionen i texten motsvarar världens tillstånd, så som det är idag. Den andra funktionen i texten är den värld vi vill se. En värld där samhällen och den levande världen blomstrar inom gränserna för vår enda planet. Ingen har någonsin genomfört en transform av det slaget förut, så det finns ingen förutbestämd transformationsregel att följa. Återstår ”en operation”: #MakeItHappen2020

Det här är ett mission impossible, ett race på tid, en strimma av en chans. Världen håller andan. Ingen vet hur länge. Kanske en månad till, kanske två, kanske mer. Det är ett fönster. Alla permitterade, alla som inte längre har några spelningar, alla som sparar en timme på pendling behöver använda den tiden nu. Alla som i åratal verkat för minskade utsläpp, alla som organiserat sig och läst på, alla som fortsatt argumentera med grannen, alla som kämpat för jämlikhet, rent vatten och biologisk mångfald, alla som oförtrutet arbetat för rättigheter och lön som egenföretagare och för fast anställning, alla som står upp för rätt till utbildning, politisk röst och tillgång till vård behöver växla upp nu. Alla som håller andan och väntar på vad som händer nu, alla som helt plötsligt, inom loppet av veckor har helt ändrat sina liv, fast vi inte trodde vi kunde, behöver ta sats nu. Vi har det här fönstret av tid. Ögonblicket i historien när världen skälvde till och stannade upp. 

Om vi lyckas byta riktning beror på hur många vi är, hur vi organiserar, synkroniserar och kommunicerar. Hur vi kraftsamlar och dedikerar oss till ett gemensamt mission. Alla (eller i alla fall de ca 25% som behövs för att nå en social tipping point) behöver ge sitt bästa och använda det här tidsfönstret. Särskilt dem av oss som inte är lika direkt drabbade av sjukdom eller ekonomiska svårigheter behöver hjälpas åt att möta akuta utmaningarna, men också fånga upp möjligheterna i krisens spår. Vi behöver måla upp visionen, målet, hur vi vill att samhället ska se ut när vi kommer ut på andra sidan. Ekonomer, investerare, journalister, datanördar, matproducenter, policymakers, samhällsmedborgare, forskare och lärare, regioner, småföretag och storföretag, alla behöver hjälpa till att formulera, rita om och sätta nya mål. Alla behöver tänka igenom vad vi använder vår tid och energi på i den här märkliga tidsfönstret som uppstått. Är du bra på att leda digitala möten? Har du tid att moderera och organisera en digital plattform? Är du en hejare på att samla in namn och att dela på Facebook? Vet du ett bra initiativ som borde lyftas? Har du idéer om hur matproduktionen ska ställas om, hur transportsektorn ska bli fossilfri eller hur vi kan dela på resurserna bättre? Har du stenkoll på cirkulära affärsmodeller? Vad än din superskill är behövs den nu. Din förening, din familj, din arbetsplats behövs nu. Vi behövs nu. Det är upp till oss vad vi ska lägga de närmaste månaderna på, i vilken riktning vi är på väg när hjulen börjar snurra igen. Det är upp till oss att få omställningen att hända: #MakeItHappen2020

Aldrig har väl den slitna gamla frasen varit mer aktuell: Om inte vi, vem? Om inte nu, när?


HUR?

Donella Meadows, författaren till ”Limits to Growth” och ”Thinking in Systems” en briljant person som var långt före sin tid, har formulerat tolv principer för att driva en systemförändring. Låt oss fokusera på dem med allra störst potential att bidra till en transformation från ett system till ett annat, från världen som den såg ut före Corona, till världen som vi vill att den ska vara på andra sidan. Samhällsekonomiskt, personligt, och planetärt.

Information Flows – The structure  of who does and does not have access to information. Vi sitter här i denna sekund på internet, med möjligheter som inte existerade för Donella Meadows, att designa nya informationsflöden, att dela och skapa ny kunskap tillsammans. Exempelvis hashtaggar som #MakeItHappen2020 har potential att skapa nya informationsflöden runt ett gemensamt mission. Är du teknikkvinna, AI-specialist, kommunikatör? Här är din chansen. Vilka tekniska lösningar driver transformation? Vilka feedback-loopar behöver byggas, vilka behöver nås? Hur skulle de digitala plattformar som behövs för att dela kunskap se ut? Hur ser informationsflödena ut utanför den digitala sfären, vem delar du din kunskap med?
EDIT: Här finns en plattform som gör just detta! https://www.covid-19-responses-climate.solutions/cases

Self-organisation – The power to add, change or evolve system structure. Styrkan i diversitet har aldrig varit tydligare. Hur vi organiserar oss avgör hur flexibelt systemet är och om vi kommer lyckas. Med Donellas ord: Encouraging variability and experimentation and diversity means ”losing control”. Let a thousand flowers bloom and anything can happen! Kan vi använda #MakeItHappen2020 för att koppla samman initiativ som bubblar under ytan med föreningar, idéer, projekt och personer som siktar mot ett gemensamt mål?

Goals – The purpose or function of the system. Funktionen på systemet, där har vi den igen. Vi behöver bestämma oss för ett gemensamt mål för vårt system, hur vi vill att vår värld ska se ut. Vi behöver artikulera vision av hur vi vill leva våra liv, hur vi vill att världen ska fungera och se ut framöver. Vi behöver ett gemensamt mission: Använda Corona-krisens effekter som språngbräda för att transformera hela vår civilisation till en värld där samhällen och människor blomstrar inom de ekologiska gränserna för vår enda planet. 

En annan briljant person, Kate Raworth, har sammanfattat hållbar utveckling i en enda bild: Doughnut Economics. De sju principerna i den fungerar som ramverk för Make It Happen 2020. Har du inte läst den, gör det! Har du redan läst? Sätt igång att rita, repetera, rita om hur målet ser ut! Hur vill du att världen ska se ut på andra sidan transformationen? Vem vill du vara, vad vill du göra, hur ska ekonomin fungera? 

Paradigms – The mind-set out of which the system – it’s goals, structure, rules, delays, parameters – arises. Paradigm är sociala samförstånd om hur världen och samhället fungerar. Paradigm är ursprunget till hur systemen fungerar, mind-setet som får oss att uppfinna nya system eller som får oss att tro att det är omöjligt att ändra en världsordning. Men paradigm har ändrats förut. Vi har inte alltid haft blind tilltro till evig ekonomisk tillväxt, vi har inte alltid ansett att det är en mänsklig rättighet att flyga runt i världen, vi har inte alltid trott på att människor står över allt annat i den levande världen.

Hur ändrar man ett paradigm? Thomas Kuhn, som har skrivit en bok om stora paradigmskiften i vetenskapen, säger såhär: You keep pointing at the anomalies and failure in the old paradigm. You keep speaking and acting, loudly and with assurance, from the new one. You insert people with the paradigm in places of public visibility and power. You don’t waste time with reactionaries, rather, you work with active change agents and with the vast middle ground of people who are open-minded. Där system är komplexa och krångliga att ändra, kan paradigmskiften hända på en hundradels sekund: en pollett som trillar ner, en ny värld som öppnar sig. Vilka nya paradigm är redan möjliga, vilka personer och vilka platser ska lyftas för att det ska hända? Vem ska vi samarbeta med för att byta riktning?

Transcending Paradigms. Till sist: Allt vi tror att vi vet om världen är modeller. Principer och teorier kan hjälpa oss på rätt spår med vårt mission, men det finns såklart inga separata system i världen och inga modeller är helt rätt. I slutändan kan vi bara kasta oss ut och köra all in på det vi tror på. Personligen tror jag på att det här är vår chans att omvärdera systemet vi skapat och göra allt som står i vår makt för att driva en omställning i hur vi lever och interagerar på vår enda planet. Om det är något den här krisen visat är att det som vi trodde var omöjligt att ändra för bara några veckor sen plötsligt redan har hänt, vi är kapabla till stora förändringar på kort tid.

Mitt call to action: Använd den här tiden till att bygga nya modeller, byta fokus och öppna nya världar, rita om verkligheten! Hashtagga, sprid, skrik, skissa, dela, testa, ifrågasätt, formulera, få det att hända, visa att det är möjligt! Nu. Detta året 2020, idag. Eller, som Buckminster Fuller uttryckte det: “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”


Det är egentligen ganska enkelt. Hur vill vi att världen ska se ut på andra sidan? #MakeItHappen2020