MiljöMatematik

Vårt mission på MiljöMatematik är att transformera matsystemet och bidra till att maten blir en del av lösningen istället för en del av problemet.


Vi lever i en stor värld på en liten planet. Det betyder att vi behöver tänka nytt. Vi behöver designa regenerativa affärsmodeller och innovativa lösningar som får samhällen och företag att blomstra inom ramen för planetens sociala och ekologiska gränser. Med tvärvetenskapligt förhållningssätt och innovativa metoder genomför vi uppdrag och samarbetsprojekt inom affärsutveckling och strategiskt hållbarhetsarbete. Det kallat vi planetsmart.

Läs mer om MiljöMatematik